Waterstofsulfide is een zeer giftig gas wat een sterk ruikende geur met zich meebrengt. In de volksmond wordt waterstofsulfide ook wel zwavelwaterstof genoemd. Deze stof wordt veroorzaakt door een rottingsproces van allerlei organische stoffen die zwavel bevatten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan eiwitten die cysteïne of methionine bevatten. Deze stoffen kunnen in het aardgas zitten wat je in je woning gebruikt. Dit omdat aardgas in de aardbodem zit. Ook wanneer er dood ongedierte in de omgeving van je woning ligt kan hierdoor een rottingsproces ontstaan waarbij er waterstofsulfide ontstaat. Waterstofsulfide kan je woning binnendringen door de rioleringen en afvalwatersystemen die in verbinding staan met jouw woning. Wanneer je wordt blootgesteld aan waterstofsulfide kan dit erg schadelijk zijn voor je gezondheid.

Waterstofsulfide is schadelijk voor je gezondheid

Wanneer je blootgesteld wordt aan waterstofsulfide, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Je kunt niet alleen thuis worden blootgesteld aan waterstofsulfide, maar dit kan ook op je werk zijn. Op het moment dat je wordt blootgesteld aan waterstofsulfide kun je hierdoor geïrriteerde ogen krijgen. Wanneer je voor een langer periode aan deze stof wordt blootgesteld kan dit zelfs ernstige schade aan je ogen veroorzaken. Ook kunnen er longproblemen en ademhalingsproblemen ontstaan. Daarnaast wordt je zenuwstelsel aangetast waardoor je dit gas niet meer kunt ruiken en je bewustzijn kunt verliezen. Uiteindelijk kan je komen te overlijden op het moment dat je voor een langere tijd blootgesteld wordt aan waterstofsulfide. Het is dus belangrijk om direct actie te ondernemen op het moment dat je een zwavelgeur of andere raar geur denkt te ruiken. Je kunt een milieuexpert inschakelen die een milieuonderzoek uitvoert in en rondom de woning. Dit wordt gedaan met behulp van allerlei detectieapparatuur, laboratoriumonderzoek en het maken van een luchtanalyse.  Wanneer je dus het idee hebt dat je waterstofsulfide ruikt, is het belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen en om je woning te verlaten.

Waterstofsulfide

Hulp inschakelen

Omdat waterstofsulfide een zeer schadelijk gas is, is het belangrijk dat je niet zelf op onderzoek uitgaat op het moment dat je denkt dat je waterstofsulfide ruikt. Daarnaast is het belangrijk dat je zo snel mogelijk je woning of werkruimte verlaat. Waterstofsulfide kan namelijk niet alleen in je woning aanwezig zijn. Dit omdat je zenuwstelsel kan worden aangetast op het moment dat je in de ruimte blijft waar waterstofsulfide aanwezig is. Daarnaast is het belangrijk dat je zorg draagt voor eventuele andere aanwezige. Het is belangrijk dat iedereen uit de woning of het bedrijfspand gehaald wordt. Je wilt immers niet dat je collega’s of gezinsleden worden blootgesteld aan het gevaarlijke gas waterstofsulfide. Je kunt namelijk beter loos alarm slaan, dan geen alarm. Tevens is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de woning of de bedrijfsruimte goed kan ventileren op het moment dat je denkt dat er waterstofsulfide aanwezig is. Dit om ervoor te zorgen dat de concentratie die aanwezig is aan het pand zo laag mogelijk wordt. Verder is er weinig wat je zelf kunt doen tegen waterstofsulfide. Dit omdat dit een zeer gevaarlijk gas kan zijn waardoor het belangrijk is dat je de hulp van een expert inschakelt op het moment dat je een vreemde geur denkt te ruiken.

Over de auteur

Gerelateerde berichten

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.